Sikap Keibubapaan (Parenting)

Sikap Keibubapaan (Parenting)

Ibu bapa adalah watak utama dalam sesebuah keluarga. Ibu bapa juga memikul tanggungjawab, amanah, tugas dan peranan yang penting. Oleh demikian sikap keibubapaan (parenting) adalah sangat penting dalam  sesebuah keluarga. Hal ini adalah kerana sikap keibubapaan (parenting) yang baik akan mewujudkan persekitaran keluarga yang harmoni.

Sikap keibubapaan sangat penting dalam membentuk keluarga harmoni

Sikap keibubapaan sangat penting dalam membentuk keluarga harmoni

Sikap keibubapaan (parenting) juga akan mempengaruhi akhlak anak-anak. Selain itu, daripada sikap keibubapaan (parenting)  yang baik juga akan terbentuk hubungan yang akrab antara anak-anak. Layanan yang baik antara ibu bapa dan anak-anak adalah sangat penting dalam sesebuah keluarga.

Jika sesebuah keluarga itu mempunyai sikap keibubapaan (parenting), mereka pastinya akan menjaga tanggungjawab dalam keluarga. Tanggungjawab adalah sangat penting dalam mewujudkan keluarga yang kukuh.

Ibu bapa bertanggungjawab dalam memastikan:

  • Kecerdasan mental anak-anak
  • Kesihatan tubuh badan anak-anak
  • Pergaulan
  • Akhlak
  • Pendidikan
  • Kasih sayang
  • Perhubungan

Selalunya ibu bapa akan memastikan anak-anak mereka tidak tercebur dalam anasir-anasir seperti hiburan manusia, arak, judi dan sebagainya. Oleh itu tanamlah sikap keibubapaan (parenting) supaya keluarga harmoni dapat terbentuk. Ibu bapa juga bertanggungjawab dalam menjaga emosi anak-anak mereka.

Brilliante dan Pro dg merupakan satu bahan dan makanan yang memberikan kecerdasan kepada anak-anak. Produk ini mampu memberikan daya imaginasi yang kuat kepada mereka.

Advertisements