Kemahairan Belajar

Kemahiran Belajar

Kemahiran belajar adalah keupayaan seseorang untuk menguasai semua pelajaran dengan baik dan cepat. Kemahiran belajar adalah penting kerana dengannya seseorang dapat mengetahui sejauh mana mereka dapat menguasai pelajaran. Mereka juga dapat mengenalpasti kelemahan diri dan juga kecekapan diri dalam memahami dan menguasai ilmu.

Kemahiran belajar merupakan satu skill yang perlu dipelajari

Kemahiran belajar merupakan satu skill yang perlu dipelajari

Kemahiran belajar adalah penting bagi meningkatkan:

 • Daya belajar
 • Disiplin diri
 • Kemahiran memahami sesuatu dengan cepat
 • Daya ingatan yang kuat
 • Penguasaan ilmu belajar yang mantap
 • Mencapai cita-cita dengan mudah
 • Kemahiran pengurusan masa yang efektif
 • Pencapaian cemerlang dalam akademik

Pelajar haruslah memberi tumpuan yang baik dan penuh minat dalam setiap mata pelajaran. Selain itu, tidur yang cukup adalah penting bagi mengelakkan gangguan emosi semasa belajar. Cara penyampaian guru yang kurang memuaskan juga antara penyebab pelajar suka berkhayal semasa sesi pembelajaran dijalankan. Hal ini adalah kerana gangguan semasa pembelajaran akan menyebabkan ramai pelajar tidak dapat menguasai kemahiran belajar.

Antara kaedah kemahiran belajar yang dilakukan di Negara-negara maju ialah seperti berikut:

 1. Flash Card: Bagi kanak-kanak yang baru belajar membaca, kaedah flash card (kad imbasan) digunakan bagi merangsang otak untuk cepat membaca.
 2. Antara kaedah yang lain adalah seperti berikut:
 • Pemikiran kritikal, pemikiran kreatif dan komunikasi

Antara kaedah yang perlu dilakukan bagi meningkatkan kemahiran belajar adalah:

 • Mengawal tumpuan dan perhatian semasa guru sedang mengajar
 • Menguruskan diri dan masa dengan baik
 • Mencatat setiap isi pembelajaran sebagai nota
 • Meningkatkan kemahiran mengingati
 • Belajar dalam keadaan selesa
 • Berfikiran terbuka
 • Tidak berbual semasa belajar
 • Meningkatkan minat pada semua mata pelajaran
 • Kemahiran mengulangkaji pelajaran

Ibu bapa adalah individu yang paling dekat dan mengenali anak-anak mereka. Oleh itu, sebagai ibu bapa yang perihatin anda seharusnya membantu mereka dalam meningkatkan kemahiran belajar.  Penyediaan pemakanan yang seimbang adalah penting bagi memastikan mereka sentiasa sihat dalam proses tumbesaran fizikal dan perkembangan mental.

Kami sedia membantu ibu bapa dengan menyediakan Brilliante dan PRO DG iaitu suplemen untuk minda yang hebat kepada anak-anak mereka bagi meningkatkan kemahiran belajar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s